5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Sách chuyên ngành - Ebook

1. Maintenance and Operation of marine engines

Marine-Engines-I.pdf

 

2. Instrumentation and control systems

https://drive.google.com/file/d/1M_BpqE2v-gliczcv_25WjDKQRedDHSun/view?usp=sharing

 

3. Chief Engineer Standing orders

Chief-Engineers-Standing-Orders.docx

 

4. Reed's ship construction for marine students

Reed-s-Ship-Construction-For-Marine-Students-5th-Edition.pdf

 

5. Marine Engineer Ebook and review guide

https://drive.google.com/file/d/1u03LC3fjwy_jfeMHneBSFTya6i-GOMfF/view?usp=sharing

 

6. 50 Questions and Answers for marine Engineers

exam-questions-for-Marine-Engineer.pdf

Q-a-Marine-Engineer.pdf

Marine-Engineer.pdf

Part3-Q-a-Marine-Engineer.pdf

Part4-Q-a-Marine-Engineer.pdf

 

7. Marine Engineers Handbook

https://drive.google.com/file/d/1-t2T-hdOQg0xgQr0Je4EpeugAxurClm6/view?usp=sharing

 

8. Bách khoa hàng hải & đóng tàu

https://drive.google.com/file/d/1zcuv-lU80S8tLwoixImCOL_CUDTfgPt-/view?usp=sharing

 

9. Boiler control systems Engineering

https://drive.google.com/file/d/1vgf_aNVsldIL7xiRZAlHrj7fjx5hf2Zj/view?usp=sharing

 

10. Câu hỏi ôn thi sỹ quan máy

Cau hoi thi may hai tau tu 750 den duoi 3000kw.pdf

Cau hoi thi May hai tau tu 3000kw tro len.pdf

Cau hoi thi may truong tau tu 750 den duoi 3000 kw.pdf

Cau hoi thi May truong tau 3000 kw tro len.pdf

 

11. Diesel engine transition operation

Diesel Engine Transient Operation.pdf

 

12. Diesel engine for ship propulsion and power plant

https://drive.google.com/file/d/12yABoTn8GwYBMEovyuFF8DbviZrSD0KQ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Zl3IB5xPZLY5WZE6Ebrr9SHkmNDbnIff/view?usp=sharing

 

13. Pounder's Marine Diesel Engine

https://drive.google.com/file/d/1d3_H8JUiDETvbKKFDJJ4PppL0H9rIGjb/view?usp=sharing

 

14. Marine Auxiliary Engine

https://drive.google.com/file/d/1UMdT3g4qkB3im7W-Qq1SHsUZ67DjSBwZ/view?usp=sharing

 

15. Ship's knowledge

https://drive.google.com/file/d/1QlaS1N6yo3Ewi96yuDyR1ok5nHZQvKRw/view?usp=sharing

 

16. Thuật ngữ kỹ thuật đóng tàu và đăng kiểm Anh - Việt

Thuat ngu ky thuat dong tau Anh -Viet.pdf

 

 

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: