5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Thử tàu - Sea trial

1. Thông số hệ động lực khi thử tàu hành trình

     MA-06_TEST_RESULTS_OF_OFFICIAL_SEA_TRIAL_TRIP.TIF

     MA-06_TEST_RESULTS_OF_OFFICIAL_SEA_TRIAL_TRIP.pdf

 

2. Thông số thử hoạt động của máy phát điện

     MC-02_SHOP_TEST_RECORD_FOR_G/E.TIF

     MC-02_SHOP_TEST_RECORD_FOR_G/E.pdf

 

3. Thông số thử hoạt động của máy phát điện sự cố

    MC-06_SHOP_TEST_RECORD_FOR_EMERGENCY_G/E.TIF

    MC-06_SHOP_TEST_RECORD_FOR_EMERGENCY_G/E.pdf

 

4. Thông số thử hoạt động của các thiết bị phụ trong buồng máy

    MA-07_SHOP_TEST_RECORDS_FOR_AUXILIARY_MACHINERIES_IN_E/R.TIF

    MA-07_SHOP_TEST_RECORDS_FOR_AUXILIARY_MACHINERIES_IN_E/R.pdf

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: