5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Hệ trục chân vịt - Propeller and shaft

1. Hướng dẫn tháo lắp chân vịt không then

MD-02_PUSH-UP -_PULL-OUT_FOR_KEYLESS_PROPELLER.TIF

 

2. Tính toán chân vịt và trục

MD-03_CALCULATION_OF_SHAFTING & PROPELLER.TIF

 

3. Bố trí hệ trục

MD-04_ARRANGEMENT_OF_SHAFTING.TIF

 

4. Trục trung gian

MD-05_INTERMEDIATE_SHAFT.TIF

 

5. Trục chân vịt

MD-06_PROPELLER_SHAFT.TIF

 

6. Lắp đặt bạc trục trung gian

MD-07_ASSEMBLY_OF_INTERMEDIATE_SHAFT_BEARING.TIF

 

7. Bạc ống bao trục chân vịt

MD-08_STERN_TUBE_BEARING.TIF

 

8. Bộ làm kín ống bao trục chân vịt

MD-09_STERN_TUBE_SEALING.TIF

 

9. Thiết bị tiếp mát hệ trục 

MD-10_EARTHING_DEVICE_FOR_SHAFTING.TIF

 

10. Hướng dẫn rút trục chân vịt

MD-11_METHOD_OF_WITHDRAWING_PROPELLER_SHAFT.TIF 

 

11. Chân vịt

MD-12_PROPELLER .TIF

 

12. Êcu trục chân vịt

MD-13_PROPELLER_SHAFT_NUT.TIF

 

13. Vật tư, dụng cụ dùng cho hệ trục chân vịt

MD-14_LIST_OF_SPARES TOOLS_FOR_SHAFTING & PROPELLER.TIF

 

14. Shaft Alignment

Alignment-and-Installation-Procedure.pdf

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: