5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Điều tốc động cơ - Governor

ĐIỀU TỐC CỦA HÃNG WOODWARD

 

A. FOR SMALL ENGINES:

1. Điều tốc thủy lực SG

SG governor.pdf

 

2. Điều tốc thủy lực PSG

PSG governor with aluminium case.pdf

 

B. UNIVERSAL TYPE:

1. Điều tốc thủy lực UG8

UG5.7-UG8-UG10 dial.pdf

UG5.7-UG8-UG10 level.pdf

UG8PL with direct or reverse pneumetic speed setting.pdf

UG8D MAS.pdf

 

2. Điều tốc thủy lực UG25+

UG25.pdf

 

3. Điều tốc thủy lực UG40

UG40 dial and-level.pdf

UG40 with Didital Interface.pdf

 

B. FOR LARGE ENGINES:

1. Điều tốc thủy lực PG

PG basic elements.pdf

PG dial and lever installation.pdf

 

2. Điều tốc thủy lực PG200 / PG300

PG200-300.pdf

 

3. Điều tốc thủy lực PG500 

PG500.pdf

 

4. Điều tốc thủy lực PGA

36604_M.PGA.pdf

PGA-EG.pdf

 

5. Điều tốc thủy lực PGG

PGG.pdf

PG-EG.pdf

 

6. Điều tốc thủy lực PG-PL dùng cho bơm hoặc máy nén khí

PG-PL Governor.pdf

PG-PL installation.pdf

 

ĐIỀU TỐC CỦA HÃNG KHÁC

 

1. Điều tốc RHD cho máy đèn 

Rhd6-Rhd10.pdf

 

BĂNG THỬ ĐIỀU TỐC

26618_B governor test stand.pdf

25805_D.Woodward governor test stand.pdf

25405_C governor test stand.pdf

 

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: