5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Video clip Máy chính

1. Hydraulic tools - Genearl use / Hướng dẫn sử dụng thiết bị thủy lực

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=8Jo7_kVYCjw

 

2. Overhaul of exhaust valve / Hướng dẫn tháo supap xả

https://www.youtube.com/watch?v=Din8ZiC5MHU

https://www.youtube.com/watch?list=PLIztVjIntLib5pqtwQmZ7XL_tK-Lw6or8&v=foTujmviXa0

 

3. Fuel pump overhaul / Hướng dẫn tháo bơm cao áp

https://www.youtube.com/watch?list=PLIztVjIntLib5pqtwQmZ7XL_tK-Lw6or8&v=HCODesTnaBU

https://www.youtube.com/watch?v=m1QBXe1QS1g

 

4. Piston overhaul / Hướng dẫn rút piston

https://www.youtube.com/watch?v=rkMYFfrNjZo

https://www.youtube.com/watch?v=bJ4lloU-gSI

 

5. Overhaul of piston rod stuffing box / Hướng dẫn tháo hộp làm kín cán supap

https://www.youtube.com/watch?v=H3L3lvHlmzU

https://www.youtube.com/watch?v=S6nk2zXFjSA

https://www.youtube.com/watch?v=dWdWGspiqpY

 

6. Grinding of exhaust valve / Hướng dẫn rà supap xả

https://www.youtube.com/watch?v=rDE9W5Fb9-I

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=JP4yyZlQ_n8

 

7. Inspection of main bearing / Hướng dẫn kiểm tra bạc trục cơ

https://www.youtube.com/watch?v=kfn25TYxuc8

 

8. Fuel valve overhaul / Hướng dẫn tháo vòi phun

https://www.youtube.com/watch?v=QUoHgbm-W_g

https://www.youtube.com/watch?v=9BZ4cnqWNks

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Zh8l-kxl9vY

https://www.youtube.com/watch?v=HZ5_57xfmQk

 

9. Fuel valve pressure testing / Hướng dẫn thử áp lực nâng kim phun

https://www.youtube.com/watch?v=MKGsdeNqHww

 

10. Cylinder cover tightening tool / Thiết bị siết nắp xy lanh động cơ

https://www.youtube.com/watch?v=v1AolHwnoJs

 

11. Basic adjustment of VIT / Hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu VIT

https://www.youtube.com/watch?v=mM83kPkumbU

 

12. Diesel technology / Nguyên lý động cơ Diesel

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1304&v=9uRNXpMc358

 

13. Alpha Lubricator overhaul / Hướng dẫn tháo thiết bị bôi trơn sơ mi xy lanh

https://www.youtube.com/watch?v=XfZgyYXAd0g

 

14. Cylinder cover overhaul / Hướng dẫn tháo nắp xy lanh

https://www.youtube.com/watch?list=PLIztVjIntLib5pqtwQmZ7XL_tK-Lw6or8&v=5Fs_81baXnk

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: