5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Sơ đồ hệ thống

1. Lubricating oil system

LO Transfer and Purifing System.pdf

LO Service System.pdf

LO Drain System.pdf

Stern tube LO Service System(1).pdf

2. Fuel oil (FO) system

FO Transfer System.pdf

FO Purifier System.pdf

FO Service system.pdf

FO Drain System.pdf

3. Bilge / ballast / fire fighting system

ER bilge Ballast Fire Fighting system.pdf

Ship Bilge and Ballast system.pdf

4. SW & FW cooling system

Cooling sea water and fresh water systrem.pdf

5. E/R compressed air system

ER Compressed Air system.pdf

ER Control Air System.pdf

6. E/R oil tank quick closing valve control system

ER Oil Tank quick closing valve control system.pdf

7. E/R oily water separating system

ER Oily water separating System.pdf

8. Chemical cleaning system

Chemical Cleaning System.pdf

9. Steam and condensate system

Steam and condensate system.pdf

10. FW generator system

Fresh Water generator system.pdf

11. Boiler feed water system

Boiler feed water system.pdf

12. E/R air and filling pipe system

ER Air and Filling pipe system.pdf

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: