5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Bơm

1. Bơm các loại dưới tàu: bơm dầu LO máy chính, bơm nước biển làm mát, bơm mước ngọt làm mát, bơm ballast, bơm lacanh & dùng chung, bơm cứu hỏa & dùng chung, bơm cứu hỏa sự cố...

FINISHED DWG pump (130408).pdf

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: