5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Video máy lọc

PURIFIER OPERATION PRINCIPLE:

1. https://www.youtube.com/watch?v=v2-UoV7E2mY

2. https://www.youtube.com/watch?v=luBKTsv3Lsg

3. https://www.youtube.com/watch?v=NMHqrGNRkxg 

4. https://www.youtube.com/watch?v=sDhueH3q6Y4 

5. https://www.youtube.com/watch?v=-rDL_ixMges 

6. https://www.youtube.com/watch?v=fGgF6DQutSI

7. https://www.youtube.com/watch?v=6rXetnSisoA 

8. https://www.youtube.com/watch?v=0LK3LRG6XXE 

9. https://www.youtube.com/watch?v=QOtN7yFXP8Y 

10. https://www.youtube.com/watch?v=hdJzhf1VRKk

11. https://www.youtube.com/watch?v=NKrWavMb5sI 

12. https://www.youtube.com/watch?v=FAVORLjBPfo 

13. https://www.youtube.com/watch?v=AWN7NKvZFdU

14. https://www.youtube.com/watch?v=XvTF3XDpSxI 

15. https://www.youtube.com/watch?v=pzf56UoXjzc 

16. https://www.youtube.com/watch?v=bLiyh6PDz48

17. https://www.youtube.com/watch?v=b-Zx4k5eOK4

18. https://www.youtube.com/watch?v=2DUOfQo7tAA

19. https://www.youtube.com/watch?v=lboKSZbC23k

20. https://www.youtube.com/watch?v=fOhcKWtWERU 

21. https://www.youtube.com/watch?v=biN2XDnCPYU 

22. https://www.youtube.com/watch?v=WCEpoa5RgyQ 

23. https://www.youtube.com/watch?v=MPjnqmCutKM 

24. https://www.youtube.com/watch?v=nltnd7W6kT0

25. https://www.youtube.com/watch?v=rIYkHgfGfV4

26. https://www.youtube.com/watch?v=ii0A9GPHFYk 

 

MÁY LỌC MITSUBISHI:

1. https://www.youtube.com/watch?v=-B2wlpep0bA

2. https://www.youtube.com/watch?v=Wxpm_wxZIJw

3. https://www.youtube.com/watch?v=t-jO3FXm4y8 

4. https://www.youtube.com/watch?v=ocNGrIFXT8A 

5. https://www.youtube.com/watch?v=i2QdvV-TM0w

6. https://www.youtube.com/watch?v=njYjgiGXksE 

 
 

MÁY LỌC ALFA LAVAL:

1. https://www.youtube.com/watch?v=3_VjsHe_nK8 

2. https://www.youtube.com/watch?v=L-9Renkkycw 

3. https://www.youtube.com/watch?v=NEYJ7VDxf4k

 

MÁY LỌC WESTFAILA GEA:

1. https://www.youtube.com/watch?v=BQYZ-honNj8

2. https://www.youtube.com/watch?v=dxTT_bP6IwI

 
MÁY LỌC SAMGONG:
 
 
 
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: