5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Nồi hơi phụ - Auxiliary boiler

 

 

1. SAACKE composite marine boiler                 Download: SAACKE MARINE BOILER.pdf

2. MAC type Aux. boiler                                     Download: Operation-and-Maintenance.P1.pdf

                                                                                             Operation-and-Maintenance.P2.pdf

3. Miura LX boiler                                               Download: LX - Installation.pdf

                                                                           Download: LXH/L.pdf

4. Miura Once-Through EZ-K boiler                   Download: EZ-Kpdf

5. Miura Once-Through SQ-Z boiler                   Download: SQ-Z.pdf

6. Miura Once-Through TX boiler                       Download: TX.pdf

7. Miura Zboiler HB-12                                       Download: ZBoiler-HB12.pdf

                                                                           Download: Miura boiler-HB SERIES.P1.pdf
 
                                                                                             Miura boiler-HB SERIES.P2.pdf
 
8. Miura Zboiler GK SERIES                              Download: GK SERIES.pdf
 
9. Aalborg OL bolier                                           Download: Aalborg-Boiler-OL-Instruction-Manual.pdf
 
10. Aalborg OC bolier                                        Download: Aalborg OC boiler.PART1.pdf
                                                                                            Aalborg OC boiler.PART2.pdf
 
11. Aalborg AQ2 bolier                                      Download: Boiler-Aalborg-Aq-2.PART1.pdf
                                                                                            Boiler-Aalborg-Aq-2.PART2.pdf
 
12. Osaka conposite bolier                                Download: Osaka composite boiler.TIF
                                                                                             Instruction Book for composite boiler.TIF
                                                                                             List_of_spare parts for composite boiler.TIF
 
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: