5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Máy chưng cất nước ngọt - Fresh watet generator

1. Alfa Laval FW generator AQUA  type HW           Download: Instruction manual-AQUA-80-HW.pd

2. Alfa Laval FW JWSP-26-C100                            Download: Alfa-Laval.JWSP.pdf

3. Alfa Laval FW DPU-36-C100                              Download: Alfa-Laval.DPU-36-C100.pdf

4. Sasakura FW generator K series                        Download: Sasakura-Instruction manual-K series.pdf

5. Sasakura FW generator AFGU                           Download: Sasakura-AFGU .pdf

6. Sasakura FW generator KM20                            Download: MI-05_FRESH_WATER_GENERATOR.TIF

https://drive.google.com/file/d/1M2UKlD6EqXaK6I1UuHJjt5iBWEKx2CRV/view?usp=sharing

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: