5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Thiết bị trao đổi nhiệt - Heat exchanger

1. Plate heat exchanger Alfa Laval TL6               Download: Alfa Laval-TL6.pdf

                                                                                               M3-M6-M10-TS6-Plate-Heat-Exchanger.pdf

2. Plate heat exchanger Tranter                           Download: Plate-Heat-Exchanger-Tranter.pdf

                                                                                                Marine_brochure.Tranter.pdf
 
3. Charge air cooler                                              Download: GEA(1007).pdf
 
4. Shell & tube exchanger Showa 1691               Download: Shell & tube type heat_exchanger.TIF
 
5. Main LO cooler - Hisaka plate exchanger        Download: Plate_type heat exchanger.TIF
                                                                                               Instruction book for plate type heat exchanger.TIF
 
6. Oil heater                                                          Download: Oil heater.TIF
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: