5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Tua bin tăng áp khí xả - Exhaust gas turbo charger

A. ABB TURBOCHARGER

1. VTR SERIES                                         Download: Turbocharging VTR brochuer.pdf

                                                                                     VTR184.pdf

                                                                                     VTR214.pdf

                                                                                     VTR254.pdf

                                                                                     VTR304.pdf

                                                                                     VTR354.pdf

                                                                                     VTR454.pdf

                                                                                     VTR564.pdf

                                                                                     VTR714.pdf

2. VTC SERIES                                         Download: Turbocharging VTC brochuer.pdf

                                                                                     VTC214.pdf

                                                                                     VTC254.pdf

                                                                                     VTC304.pdf

 

B. MITSHUBISHI TURBOCHARGER

1. MET-SB                                                  Download: MET53-66-83SB.pdf

2. MET-SD                                                  Download: MET53SD.pdf

3. MET-SR                                                  Download: MET22_26_30SR-E.pdf

4. MET-MA                                                  Download: MET53MA.pdf

                                                                                      MET60MA.pdf

C. MAN TURBOCHARGER

1. NA SERIES                                             Download: NA-Project-Guide.pdf

2. NR SERIES                                             Download: NR-Project-Guide.pdf

                                                                                       NR12/NS.pdf

3. TCA SERIES                                           Download: TCA-Project Guide.pdf

                                                                                       TCA-How-to-Dismantle.pdf

4. TCR SERIES                                           Download: TCR Project Guide.pdf

 

D. NAPIER TURBOCHARGER

1. NAPIER 295                                            Download: Napier 295.pdf

2. NAPIER 297                                            Download: Napier 297.pdf

3. NAPIER 357                                            Download: Napier 357.pdf                                                                                                              

E. IHI TURBOCHARGER

1. RH183 / 183L / 203                                  Download: RH 183-183L-203.pdf

2. RU10  / 130                                              Download: RU 110-130.pdf

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: