5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Làm kín trục chân vịt - Stern tube seal

1. Kemel compact seal                              Download: Kemel stern tube seal.pdf

                                                                                     Kemel stern tube bearing.pdf

                                                                                     Kemel stern tube seal manual .pdf

2. Stern tube seal type 4BL                        Download: Stern-tube-seal.4BL.pdf

3. Waukesha stern tube seal                      Download: Waukesha Stern-Tube-Bearings-and-Seal.pdf

4. Kobelco stern tube seal                          Download: Kobelco-Stern-Tube-Seal.pdf

                                                                                      Kobelco compact stern-tube-sealing.pdf

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: