5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Khai thác Máy tàu thủy - Marine Engineering

 

1. Hệ đào tạo đại học                      Download: CTDT102-Khai thac may tau thuy-khoa tu 2012.pdf

                                                          Download: CTDT.Khai thac may tau thuy-khoa tu 2017.xls

2. Hệ đào tạo cao đẳng                   Download: CTDT-CD-Khai thac may tau thuy-khoa tu 2012.pdf

3. Hệ đào tạo liên thông                  Học theo chương trình đào tạo chính quy

4. Hệ vừa làm vừa học                    

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: