Cơ cấu tổ chức & nhân sự

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA 

STT

Họ và tên

Học hàm /học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

1

 Lê Văn Vang

GVC/TS

Trưởng khoa

 levanvang@hcmutrans.edu.vn

2

 Ngô Duy Nam

TS

Phó trưởng khoa

 nam_mt@hcmutrans.edu.vn

BỘ MÔN ĐỘNG LỰC DIESEL

1

 Hoàng Văn Sĩ

NCS/ThS

Trưởng bộ môn Động lựcDiesel

 si_mt@hcmutrans.edu.vn

2

 Bùi Hồng Dương

GVC/TS

Giảng viên

 duong_mt@hcmutrans.edu.vn

3

 Phan Cao An Trường

NCS/ThS

Giảng viên

 pcatruong_mt@hcmutrans.edu.vn

4

 Lê Văn Đồng

ThS

Giảng viên

 levandong_mt@hcmutrans.edu.vn

5

 Nguyễn Phúc Hải

GVC/ThS

Giảng viên

 phuchai_mt@ hcmutrans.edu.vn

6

 Vũ Hồng Nhật

ThS

Giảng viên

 nhat_mt@hcmutrans.edu.vn

7

 Châu Thanh Hiếu

ThS

Giảng viên

 hieu_mt@hcmutrans.edu.vn

BỘ MÔN SỬA CHỮA

1

 Nguyễn Duy Trinh

TS

Trưởng bộ môn  Sửa chữa

 trinh_mt@hcmutrans.edu.vn

2

 Vũ  Minh Thái

ThS

Giảng viên

 vmthai_mt@hcmutrans.edu.vn

3

 Trần Hồng Thanh

ThS

Giảng viên

 thanh_mt@ hcmutrans.edu.vn

4

 Cao Văn Hoàn

ThS

Giảng viên

 hoan_mt@hcmutrans.edu.vn

5

 Nguyễn Sơn Tùng

KS

Giảng viên

 tung_mt@hcmutrans.edu.vn

6

 Phạm Văn Chiến

ThS

Giảng viên

 chien_mt@hcmutrans.edu.vn

7

 Nguyễn Văn Quý

ThS

Giảng viên

 vanquy_mt@hcmutrans.edu.vn

8

 Lê Hữu Cường

ThS

Giảng viên

 cuong_mt@hcmutrans.edu.vn

9

 Nguyễn Đức Chuẩn

KS

Giảng viên

 chuan_mt@ hcmutrans.edu.vn

BỘ MÔN THIẾT BỊ NHIỆT TÀU THỦY

1

 Lê Hữu Sơn

PGS/TS

Trưởng bộ môn Thiết bị nhiệt

 lehuuson@hcmutrans.edu.vn

2

 Nguyễn Văn Năm

ThS

Giảng viên

 nam_vt@hcmutrans.edu.vn

3

 Nguyễn Thành Vạn

ThS

Giảng viên

 van_vt@hcmutrans.edu.vn

4

 Nguyễn Văn Phúc

ThS

Giảng viên

 phuc_vt@hcmutrans.edu.vn

5

 Nguyễn Duy Tân

ThS

Giảng viên

 duytan_mt@hcmutrans.edu.vn

6

 Trương Thanh Hải

ThS

Giảng viên

 thanhhai_mt@hcmutrans.edu.vn

THƯ KÝ KHOA

1

 Lê Thị Bẩy

KS

Chuyên viên

 lebay@hcmutrans.edu.vn

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: