5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Công nghệ máy tàu thủy

SẼ CẬP NHẬT THÔNG TIN SỚM NHẤT. MỜI BẠN QUAY LẠI SAU !!!

1. Kỹ thuật nhiệt

2. Công nghệ gia công kỹ thuật số

3. Đo lường và điều khiển

4. Dao động và động lực học máy

5. Công ước quốc tế về hệ thống máy tàu

6. Nồi hơi tàu thủy

7. Diesel tàu thủy 1

8. Máy phụ tàu thủy 1

9. Quản trị sản xuất trong đóng tàu

10. Động cơ tua bin tàu thủy

11. Hệ thống lạnh và điều hòa không khí tàu thủy

12. Máy phụ tàu thủy 2

13. Diesel tàu thủy 2

14. Đồ án thiết kế Diesel tàu thủy

15. Tin học ứng dụng trong thiết kế tàu

16. Truyền động thủy khí

17. CAE trong thiết kế thiết bị năng lượng tàu thủy

18. Kĩ thuật đo và thử tàu

19. Hệ thống tự động điều khiển hệ động lực tàu thủy

20. Đồ án thiết kế hệ thống tự động điều khiển hệ động lực tàu thủy

21. Công nghệ sửa chữa hệ thống động lực tàu thủy

22. Đồ án Công nghệ sửa chữa hệ thống động lực tàu thủy

23. Công nghệ lắp ráp hệ thống động lực tàu thủy

24. Thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu thủy

25. Đồ án thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu thủy

26. Kỹ năng mềm 

27. Ăn mòn và bảo vệ vật liệu tàu

28. Công nghệ vật liệu mới

29. Tối ưu hóa thiết kế và quá trình công nghệ

 

 

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: