5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Thực tập và tốt nghiệp

THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

1. Đề cương thực tập tốt nghiệp:                                              De Cuong TTTN nganh khai thac may.doc

                                                                                                  De Cuong TTTN nganh thiet bi nang luong.doc

 

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

1. Biểu mẫu hướng dẫn trình bày luận văn tốt nghiệp:            BM-TN-02.doc

                                                                                                  BM-TN-05.doc

                                                                                                  BM-TN-06.doc

                                                                                                  BM-TN-07.doc

                                                                                                  Huong dan trinh bay luan van tot nghiep.doc

                                                                                                  

                                                                                                    

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: