5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Định hướng nghề nghiệp

I. LÀM VIỆC TRÊN TÀU (ĐI BIỂN)

A. CÁC CÔNG TY VẬN TẢI XĂNG DẦU, HÓA CHẤT, KHÍ LPG 

1. Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex

    http://www.pgtanker.petrolimex.com.vn/nd/tau-vien-duong/tau-vien-duong-tong-hop/default.aspx

    Gồm các Công ty con:

    a) Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco

    b) Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vitaco

        + Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn

    c) Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJTACO)

2. Công ty cổ phần vận tải biển Khai Nguyên

    http://www.primeshipping.net/vi/fleets

3. Công ty cổ phần hàng hải dầu khí Hải Âu

    http://www.seagullcorp.com.vn/vi/doi-tau.html

4. Công ty cổ phần vận tải dầu khí (PVTRANS)

     https://www.pvtrans.com/index.php?pgid=fleet&lang=vn

5. Công ty cổ phần vận tải dầu Phương Đông Việt

    http://www.pvoilshipping.vn/index.php?module=fleet&group_id=1

6. Chi nhánh Tổng Công ty - Công ty dịch vụ quản lý tàu PSM

    http://psm.com.vn/#our-fleet.html

7. Công ty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương

     http://pvtranspacific.com/?lang=vi

8. Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế (Gas Shipping)

     http://www.gasshipping.com.vn/doi-tau

9. Công ty cổ phần thương mại vận tải biển Trường Phát Lộc

     https://www.tplshipping.com/home/tpls-fleet/

10. Công ty cổ phần vận tải biển Âu Lạc

    http://aulac.com.vn/doi-tau/aulac-dragon-1.html

11. Công ty cổ phần vận tải dầu khí Mê Kông (Mekongtrans)

    http://www.mekongtrans.com.vn/vi/doi-tau.html

12. Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng

    http://longhungpetro.com/linh-vuc-kinh-doanh/van-tai-bien.html

13. Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt

      http://nv-trans.com.vn/blogs/doi-tau

14. Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Biển Việt

      http://bienvietpro.com/gioi-thieu/

15. Công ty cổ phần xăng dầu và dịch vụ hàng hải S.T.S

      https://www.facebook.com/pg/stslogi/posts/

16. Công ty cổ phần hàng hải Liên Minh

       http://alliance-jsc.com/danh-sach-tau/alliance-vietnam-bv8.html

17. Công ty TNHH vận tải xăng dầu Nam Phát Đạt

       http://namphatdat.com/phuong-tien-van-tai.html

18. Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco)

       http://vinafcoship.com.vn/lich-tau-vinafco/

 

B. CÁC CÔNG TY VẬN TẢI HÀNG RỜI, BÁCH HÓA TỔNG HỢP, CONTAINER 

1. Công ty cổ phần Gemadept

    http://www.gemadept.com.vn/linh-vuc-hoat-dong/van-tai-duong-bien.html

2. Công ty cổ phần hàng hải Đông Đô

     http://www.dongdomarine.com.vn/vi/doi-tau-dong-do

3. Công ty cổ phần vận tải biển và thương mại Phương Đông

     http://ostc.com.vn/doi-tau-cc651.html

4. Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (Vosco)

     http://www.vosco.vn/vi/a/doi-tau-hang-kho-113

5. Công ty TNHH Tân Bình

     http://www.tanbinhshipping.com/doi-tau

6. Công ty TNHH vận tải biển Chu Lai - Trường Hải

     http://www.chulailogistics.com/van-tai-duong-bien/gioi-thieu-dich-vu/250/397

7. Công ty cổ phần vận tải biển VINAFCO

     http://vinafcoship.com.vn/lich-tau-vinafco/

8. Công ty cổ phần vận tải Biển Đông

     https://www.biendong.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=62&lang=vi

9. Công ty INLACO Sài Gòn

     http://www.inlacosaigon.com/category/vn/3/Doi-tau

10. Công ty cổ phần vận tải Vinaship

     http://vinaship.com.vn/doi-tau.html

11. Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (Vitranschart)

     http://www.vitranschart.com.vn/linh-vuc-hoat-dong/van-tai-bien/doi-tau

12. Công ty cổ phần vận tải biển Tân Cảng

     http://newportlines.com.vn/tin-tuc/Pages/dich-vu-van-tai-bien-noi-dia.aspx

13. Công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại (Transco)

      http://www.transco.com.vn/news/181-doi-tau.html

14. Công ty cổ phần vận tải và thương mại quốc tế (ITC)

      http://itccorp.com.vn/quy-mo-va-nang-luc/

 

II. LÀM VIỆC TRÊN BỜ (KHÔNG ĐI BIỂN)

Các công việc và vị trí sau có thể đảm nhận:

1. Chủ tàu: Phòng kỹ thuật / phòng vật tư

2. Đại lý tàu: yêu cầu giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, làm các thủ tục cho tàu vào cảng, ra cảng, trả hàng, nhận hàng, thay thuyền viên, cung ứng vật tư, lương thực, thực phẩm, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy móc...

Danh sách các Công ty làm dịch vụ đại lý tàu:

+ Asiatrans Vietnam: http://www.asiatrans.com.vn/services5_v.php

+ Á Mỹhttp://www.amytrans.com.vn/service/detail/1/dai-ly-tau-bien.html

+ Sunnytranshttp://sunnytrans.com.vn/san-pham/27/dai-ly-hang-hai.html

+ Hải Vânhttps://haivanship.com.vn/index.php/dich-vu/d/Dai-Ly-Tau-Bien-11/

+ ISS-Gemadepthttp://sweb.iss-shipping.com/Microsites/Contact.aspx?msid=32&menu=ContactUs

+ Thoresen-Vinamahttp://www.thoresenvinama.com/services/ship-agency/introduction

+ SAFIhttp://www.safi.com.vn/Pages/1332/dai-ly-tau-bien.aspx

+ Samtra - Vosahttp://vosa.com.vn/chi-nhanh-va-lien-doanh/Chi-nhanh-125.html

+ Vietfratchhttp://vietfracht.vn/vn/shipping_agen.asp

+ Ben Linehttps://www.benlineagencies.com/marine-agency-services/

+ Viconshiphttp://www.viconship.com/vi/dai-ly

3. Giám định hàng hải: yêu cầu giao tiếp tốt bằng tiếng Anh, bao gồm các mảng giám định cấp nhiên liệu hoặc đo tính lượng nhiên liệu còn lại trên tàu (bunker survey), giám định tình trạng tàu trước khi mua bán, tham gia bảo hiểm hay khi thuê trả tàu (condition survey / On-Off hire survey), giám định khối lượng hàng hóa trong giao nhận (xăng dầu, hóa chất, khí LPG, hàng rời, hàng bao kiện - Quantity survey), giám định tổn thất tàu khi xảy ra sự cố đâm va (Collision survey), giám định tổn thất máy tàu khi xảy ra hư hỏng, sự cố (Machinery damaged survey)...

Danh sách các Công ty giám định:

+ Vinacontrolhttp://www.vinacontrol.com.vn/cat/giam-dinh-hang-hai

+ EIChttp://eic.com.vn/giam-dinh-hang-hai

+ SGShttps://www.sgs.vn/en/oil-gas

+ Intertekhttp://www.intertek.vn/inspection/

+ Bureau Vertias: https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/giam-dinh-inspectorate

+ Matthews Danielhttp://www.matdan.com/services.html

+ FCChttps://www.fcc.com.vn/vn/dich-vu/dich-vu-giam-dinh-thuong-mai/

+ Vietcontrol: http://vietcontrol.com/vi/giam-dinh-hang-hai/

+ Norihttp://www.nori.com.vn/vi

4. Bảo hiểm hàng hải: vị trí phòng giám định bồi thường hoặc phòng kinh doanh bảo hiểm hàng hải. Nhiệm vụ kinh doanh, quản lý các đơn hàng bảo hiểm thân tàu (Hull Insurance) và bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I insurance), bảo hiểm hàng hóa chuyên chở trên tàu... cho các chủ tàu, tái bảo hiểm với các Hội bảo hiểm quốc tế, giám định mức độ tổn thất tàu, máy tàu, hàng hóa trên tàu khi xảy ra sự cố tổn thất, xem xét giải quyết bồi thường tổn thất đối với các hợp đồng bảo hiểm đã ký kết...

Danh sách các Công ty bảo hiểm hàng hải:

+ Bảo Việt: http://www.baoviet.com.vn/baohiem/Khach-hang-doanh-nghiep/Bao-hiem-tau-thuy/GeneralLandingPage/154/

+ Bảo hiểm PVI: http://www.baohiempvi.com.vn/bao-hiem-tau-thuyen/khach-hang-doanh-nghiep/bao-hiem-tau-thuyen.html

+ Bảo hiểm PJICO: https://www.pjico.com.vn/san-pham/bao-hiem-than-tau-bien

+ Bảo hiểm Bảo Long: http://baohiembaolong.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=503&catid=25&Itemid=238

+ Bảo hiểm Bảo Minh: http://www.baominh.com.vn/bao-hiem-hang-hai-1

+ Bảo hiểm AIG: https://www.aig.com.vn/bao-hiem-doanh-nghiep/san-pham/hang-hai

+ Bảo hiểm ABIC: https://home.abic.com.vn/vi/bao-hiem-hang-hai.nl.html

+ Bảo hiểm VASS: http://vass.com.vn/vi/bao-hiem-doanh-nghiep/bao-hiem-hang-hai/

+ Bảo hiểm PTI: https://www.epti.vn/bao-hiem-hang-hai-g5.htm

+ Bảo hiểm MIC: http://micgiadinh.vn/san-pham/bao-hiem-hang-hai

5. Dịch vụ bảo dưỡng thiết bị cứu sinh cứu hỏa: bao gồm các công việc kiểm tra, hiệu chuẩn, thử nghiệm định kỳ các hệ thống cứu sinh, cứu hỏa dưới tàu như: xuồng cứu sinh và thiết bị nâng hạ xuống, phao bè tự thổi, các hệ thống báo động cháy, chữa cháy bằng nước, bọt, bột, khí CO2..., thử tải cho các thiết bị nâng hạ, van an toàn...

Danh sách các Công ty làm dịch vụ cứu sinh cứu hỏa được Đăng kiểm chấp nhận:

+ Biển xanhhttp://gotco.com.vn/

+ Phantahttp://www.phanta.com.vn/

+ DLVhttp://dlvcorp.com/

+ Niceseahttp://nicesea.com.vn/vi/cung-ung-hang-hai/

+ ASThttp://astco.com.vn/chi-tiet-san-pham/dich-vu-kiem-tra-bao-duong-thiet-bi-cuu-sinh-cuu-hoa-417.html

+ Kim Namhttp://kimnammarine.com/gioi-thieu

+ SMChttp://solasmarine.vn/chuyen-muc/319/thiet-bi-cuu-hoa.html

+ MEChttp://www.vnmec.com.vn/index.aspx?page=detail&id=7

6. Cảng vụ hàng hải: vị trí phòng an toàn (PSC-Port state control), công việc chủ yếu là kiểm tra an toàn đối với các tàu biển, nhằm đảm bảo tình trạng kỹ thuật  của các tàu đáp ứng các yêu cầu của SOLAS, MARPOL, cũng như đánh giá khả năng của thuyền viên trong việc vận hành, khai thác, duy tu, bảo dưỡng tất cả trang thiết bị máy móc trên tàu hoặc phát hiện các yếu tố gây mất an toàn cho tàu và người trên tàu...

Danh sách các Cảng vụ hàng hải:

+ Cảng vụ hàng hải Tp.HCM: http://cangvuhanghaitphcm.com.vn/vi/menutop-gioi-thieu.html

+ Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu: http://cangvuhanghaivungtau.gov.vn/

+ Danh sách cảng vụ địa phương: http://vinamarine.gov.vn/Index.aspx?page=about&tab=cvhh

7. Các tổ chức Đăng kiểm hàng hải: vị trí đăng kiểm viên hàng hải, yêu cầu tiếng Anh giao tiếp tốt, có khả năng làm việc trong môi trường hàng hải (ngày lễ, đêm hôm...), ưu tiên có kinh nghiệm đi biển hoặc giám định...

Danh sách các Cảng tổ chức đăng kiểm tại Việt Nam:

+ Chi cục đăng kiểm 6 đăng kiểm VR: http://www.vr.org.vn/gioithieu.aspx?id_news=11&id=cccn

+ Đăng kiểm DNV GL Việt Nam: https://www.dnvgl.com/maritime/contact/index.html

+ Đăng kiểm ABS: https://ww2.eagle.org/en/about-us/find-us.html

+ Đăng kiểm NK: https://www.classnk.or.jp/hp/en/directory/dir_office.aspx?keyword=vietnam

+ Đăng kiểm Bureau Vertias: https://www.bureauveritas.vn/home/our-services/classification

+ Đăng kiểm KR: http://www.krs.co.kr/eng/contacts_over/list.aspx?s_code=0104010303&sort=User_Name&deptCode=422100

8. Các hãng chế tạo máy và thiết bị: vị trí kinh doanh hoặc hỗ trợ kỹ thuật 

+ Alfa Laval Việt Nam: https://www.alfalaval.sg/about-us/about-us/alfa-laval-in-sea/alfa-laval-vietnam/

+ Wartsila Vietnamhttps://www.wartsila.com/vnm

+ Yanmar Vietnam: https://www.yanmar.com/global/dealerlocator/vn/210004/

+ Saacke marine system in Vietnam: https://www2.saacke.com/fr/contact/international/systemes-pour-la-marine/detail/division/saacke-vietnam-representative-office/

+ Goltens Vietnam: https://www.goltens.com/contact/goltens-vietnam

+ Miura boiler: http://www.marusevn-boiler.com/content.aspx

+ Phu Thai caterpillar: http://www.phuthaicat.com.vn/

Mitsubishi Vietnam: http://vn.mhi.co.jp/

9. Các nhà máy đóng tàu:  

+ Sài Gòn Shipmarin: http://www.ssmi.com.vn/vi/trang-chu/index.html

+ SSIC: http://www.ssic.com.vn/

+ Triyards: http://www.triyards.com/home/

+ PTSC marine: https://www.ptsc.com.vn/

+ Đóng tàu Nam Triệu: http://nasico.com.vn/home/index.php

+ Đóng tàu Bạch Đằng: http://bdsy.com.vn/

+ Đóng tàu Phà Rừng: http://www.pharung.com/

+ Đóng tàu Hạ Long: http://sbichalong.com.vn/vi/

+ Nhà máy đóng tàu Sông Cấm: http://www.songcam.vn/

+ Công nghiệp tàu thủy Dung Quất: http://www.dqsy.vn/

+ Vũng Tàu shipyard: http://vungtaushipyard.com.vn/index.php?lang=vi

+ Nhà máy Nosco-Vinalines: http://noscosy.com.vn/

+ Nhà máy đóng tàu Huyndai-Vinashin: www.hyundai-vinashin.com/vn/

+ Nhà máy đóng tàu Sông Thu: https://www.songthu.com.vn/

10. Các Công ty sửa chữa tàu thủy và dịch vụ hàng hải:  

+ Maritech: https://maritech.com.vn/

+ Moon Viet Marine: http://www.moonviet.com/

+ Biển Xanh: http://www.bienxanhco.com.vn/default.aspx

+ MAN PrimeServ: https://singapore.man-es.com/contact

+ Asian Star: http://asianstar.com.vn/

+ TK Corp.: http://www.tkmarineco.com/

+ PTSC Supply Base: https://www.ptsc.com.vn/en/

+ Vietnam Ship Supply: http://www.vietnamshipsupply.com/

+ Mermaid Maritime Vietnam: http://www.mermaid-safety.vn/

+ Phanta: http://www.phanta.com.vn/en_index.htm

+ STD: http://stdvn.com/

+ Nice Sea: http://nicesea.com.vn/vi/

+ DLV Corp.: http://dlvcorp.com/

+ Nice Sea: http://nicesea.com.vn/vi/

+ Morning Star: http://morningstarco.vn/contacts.html

+ Đóng sửa tàu Nhà Bè: 

   16/8B Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Q7, Tp.HCM

   (028) 38.720.384 / 38.724.576 / Email: tandung@saigonnet.vn

Công ty CP Thương mại dịch vụ hàng hải Quốc Sĩ: 

   27D ấp 3, Đào Sư Tích, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

   0909.280.769 / Email: hanghaiquocsi@gmail.com

 

TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: