Thông báo

Thông báo Danh sách sinh viên đăng ký Thực tập tốt nghiệp, học kỳ I năm học 2017-2018 và Danh sách Giảng viên được phân công hướng dẫn cho sinh viên

(Cập nhật ngày:25/10/2017)

Khoa Máy tàu thủy thông báo Danh sách sinh viên đăng ký Thực tập tốt nghiệp, học kỳ I năm học 2017-2018 và Danh sách Giảng viên được phân công hướng dẫn như danh sách trích dẫn sau đây.

Yêu cầu SV nhanh chóng liên hệ với GV để được hướng dẫn chi tiết.

TRƯỜNG ĐH GTVT TP. HCM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOA MÁY TÀU THỦY            Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc  
           
 
     
            TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2017
                   
  BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO THỰC TẬP SĨ QUAN    
   Học kỳ : I                                          Năm học: 2017 - 2018    
                                                     Hệ đào tạo:                                                                         Ngành:   
                   
STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  SĐT liên lạc Tên tàu thực tập GV HD  Số ĐT của GV 
1 1219660006 Trần Việt Biên   MT12C     Châu Thanh Hiếu 0987793993
2 1251020002 Trần Đài Bắc   MT12A     Châu Thanh Hiếu 0987793993
3 1419660044 Nguyễn Đức Minh   MT14C     Lê Hữu Cường 0903803195
4 1419660048 Trần Đức Nhân   MT14C     Lê Hữu Cường 0903803195
5 1351020039 Đoàn Văn Tài   MT13A 0981875424   Lê Văn Đồng 0909432581
6 1351020061 Mai Văn Duy   MT13B 0969783904   Lê Văn Đồng 0909432581
7 1351020100 Trần Xuân Trường   MT13B 0968934102   Lê Văn Đồng 0909432581
8 1219660071 Bùi Ngọc Sơn   MT12C     Nguyễn Đức Chuẩn 0913182708
9 1351020009 Nguyễn Trọng Dũng   MT13A     Nguyễn Sơn Tùng 0906876446
10 1419660027 Đoàn Ngọc Hoàng   MT14C     Nguyễn Sơn Tùng 0906876446
11 1519660009 Huỳnh Ngọc Dương   MT15C     Nguyễn Sơn Tùng 0906876446
12 1051020096 Chu Văn Luân   MT10B     Phạm Văn Chiến 0986799142
13 1151020028 Nguyễn Văn Kiều   MT12A     Phạm Văn Chiến 0986799142
14 1351020015 Nguyễn Hữu Huề   MT13A     Phạm Văn Chiến 0986799142
15 1351020051 Nguyễn Tú Duy Tùng   MT13A 01686688442   Phạm Văn Chiến 0986799142
16 1351020090 Trần Quốc Thọ   MT13B 0988634855   Phạm Văn Chiến 0986799142
17 1251020028 Nguyễn Trọng Tân   MT12A 0909 733867   Vũ Hồng Nhật 0907886272
18 1351020101 Châu Anh   MT13B 0976244358   Vũ Hồng Nhật 0907886272
19 1351020046 Văn Huỳnh Phát Thịnh   MT13A 0966587464   Vũ Hồng Nhật 0907886272
20 1351020016 Kiều Mạnh Hùng   MT13A 0938626074   Vũ Minh Thái 0907260183
21 1351020048 Tiêu Viết Trinh   MT13A 01696270523   Vũ Minh Thái 0907260183
22 1351020105 Trương Hoàng Việt   MT13B     Vũ Minh Thái 0907260183
23 1651020086 Hoàng Huy Thống   MT16B     Vũ Minh Thái 0907260183
                   
                   
    Giáo viên       Ban chủ nhiệm khoa  
    (ký và ghi rõ họ tên)       ( ký và ghi rõ họ tên )  
                   
    (Đã ký)         (Đã ký)    
                   
    TS. Nguyễn Duy Trinh       TS. Lê Văn Vang  
                   

Trân trọng!

Khoa Máy tàu thủy./.

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: