Thông báo

Thông báo Thay đổi Lịch Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp

(Cập nhật ngày:11/01/2018)

Khoa Máy tàu thủy Thông báo Thay đổi Lịch Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp như sau:

Vì lí do nhiều sinh viên chưa nộp Báo cáo thực tập cho giáo viên hướng dẫn, nên Lịch Báo cáo Thực tập Tốt nghiệp sẽ được điều chỉnh như sau:

1. Hạn chót nộp Báo cáo Thực tập lên văn phòng khoa: 15h00' thứ 3, ngày 16/01/2018.

2. Thời gian báo vệ Báo cáo Thực tập: 07h30', thứ 6, ngày 19/01/2018, tại phòng B.006 (CS1).

 

Trân trọng

Khoa Máy tàu thủy./.

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: