Thông báo

Danh sách SV được nhận học bổng của Tổng công ty Ba Son

(Cập nhật ngày:21/05/2018)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT TP.HCM CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA MÁY TÀU THỦY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
   
 
 
 
   
 
DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA MÁY TÀU THỦY
NHẬN HỌC BỔNG CỦA TỔNG CÔNG TY BASON
               
STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN SV NTNS LỚP  ĐIỂM GHI CHÚ
1 1451020006 Huỳnh Hải Dương 17/11/96 MT14A 3.09  
2 1451020042 Nguyễn Văn Tồn 07/11/96 MT14A 2.81  
3 1451020057 Hồ Văn 07/07/96 MT14A 2.41  
4 1451020140 Hoàng Huy  Thức 04/05/93 MT14A 2.82  
5 1451020100 Phạm Đức Thắng 10/10/96 MT14B 2.97  
6 1451020078 Trương Trọng Hiếu 31/01/96 MT14B 2.78  
7 1551020018 Cao Nguyên Trung Hiếu 20/02/97 MT15A 2.76  
8 1551020064 Đinh Văn Thanh 10/08/94 MT15A 2.04  
9 1551020075 Lê Trà Vinh 02/03/95 MT15A 2.48  
10 1551020128 Huỳnh Văn Rin 02/02/97 MT15B 2.54  
11 1551020134 Nguyễn Văn Toàn 01/05/97 MT15B 2.83  
12 1519660024 Phạm Thị Mỹ Linh 08/05/97 MT15C 2.83  
13 1651020002 Lê Văn Gia Bảo 19/04/98 MT16A 3.04  
14 1651020043 Nguyễn Kim Long 29/06/98 MT16A 2.4  
15 1651020066 Phan Thị Như Quỳnh 10/01/98 MT16B 2.44  
16 1751020054 Hồ Ngọc Thiện 10/09/99 MT17 2.63  
17 1451070139 Trần Xuân Chiến 04/11/96 TN14 2.77  
18 1551020224 Lê Kiều Diệu Linh 14/08/97 TN15 2.67  
19 1551020247 Lê Hoàng Nhân 16/03/97 TN15 2.88  
20 1551020252 Huỳnh Thị Yến Nhi 03/08/97 TN15 2.00  
21 1551020264 Nguyễn Hen Ry 23/10/97 TN15 2.36  
22 1551020274 Trương Thái Tâm 11/01/97 TN15 2.29  
23 1651020161 Phan Thị Dạ Uyên 30/07/97 TN16 3.11  
24 1751020122 Bùi Văn Tỉnh 12/05/99 TN17 2.13  
25 1751020144 Trần Thị Ngọc Thảo 05/02/99 TN17 3.43  
               
      Ngày 17 tháng 05 năm 2018
      Trưởng khoa
               
          (Đã ký)    
               
               
      TS. Lê Văn Vang

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: