5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Tin tức - Hoạt động

Ngày chủ nhật thứ 2 (02/12/2018) - Hướng dẫn nghiệp vụ Engine Cadet / Oiler

(Cập nhật ngày:02/12/2018)
Sáng chủ nhật ngày 02/12/2018, tại phòng E001 đã diễn ra buổi hướng dẫn Nghiệp vụ Engine cadet / Oiler cho sinh viên đăng ký tham dự Ngày hội nghề đi biển (09/12/2018)

Trong khuôn khổ chuẩn bị cho chương trình Ngày hội nghề đi biển, Khoa Máy tàu thủy đã tổ chức buổi hướng dẫn nghiệp vụ Engine Cadet / Oiler cho các sinh viên đăng ký tham dự. Dưới sự hướng dẫn của Máy trưởng Trần Hồng Thanh, các vấn đề về an toàn lao động trong buồng máy, khái niệm về ca trực biển, ca trực bờ, các chức trách và nhiệm vụ của Oiler / Engine cadet trong ca trực, các nhận thức về bảo vệ môi trường biển theo quy định của Marpol, các vấn đề liên quan đến công ước Solas, MLC, kỹ năng làm việc theo nhóm, vấn đề giải trí trên tàu sau ca trực, tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe... đã được truyển đạt đến các em một cách ngắn gọn, xúc tích và dễ tiếp thu.

Các câu hỏi trao đổi đã được đặt ra và giải đáp giúp cho các em sinh viên hiểu rõ hơn về công việc dưới tàu của Engine Cadet / Oiler, cũng như giúp các em tự tin hơn về nghiệp vụ chuyên môn trong ngày phỏng vấn ứng tuyển sắp tới.

Phần cuối chương trình là phần giải đáp, tư vấn và hướng dẫn lựa chọn các Doanh nghiệp để đăng ký ứng tuyển phỏng vấn trong ngày Hội nghề đi biển.

 

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: