5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Thông báo

Chương trình tuyển dụng đào tạo đi tàu đợt tháng 7/2019!

(Cập nhật ngày:13/01/2019)
Khoa máy tàu thủy thông báo tuyển chọn sinh viên cho chương trình đào tạo đi biển như sau:

 

A. Đối tương tuyển chọn

1. Sinh viên lớp TN14 hoặc MT14 muốn đi tàu.

2. Sinh viên lớp TN và MT khóa 2015 muốn đi tàu.

3. Sinh viên lớp TN và MT khóa 2016 muốn đi tàu.

 

B. Thời gian đăng ký

1. Sinh viên đăng ký tham dự chương trình: từ 8/1/2019 đến 12/1/2019.

    + Gửi email đăng ký về địa chỉ: truong.phan@ut.edu.vn, Thầy Trường - 0913917925.

    + Thông tin cung cấp khi đăng ký: Họ tên, ngày tháng năm sinh, lớp, mã SV, điện thoại, email liên lạc.

2. Gặp mặt sinh viên, giới thiệu chương trình, đăng ký bổ sung và chính thức: chủ nhật ngày 13/1/2019 (phòng E001).

 

C. Nội dung chương trình:  miễn toàn bộ học phí đào tạo và cấp chứng chỉ

 

1. Tháng 1/2019: tuyển chọn sinh viên đăng ký đi tàu, số lượng 50 sinh viên (ưu tiên đăng ký trước).

2. Tháng 2 - 6/2019 (sau Tết): đào tạo chương trình nghiệp vụ đi biển cho sinh viên được tuyển chọn

+ Chương trình sơ cấp máy tàu cho khóa 2015 và 2016 hoặc lớp MT14 (chưa hoàn tất chương trình đại học).

+ Chương trình trái ngành cho lớp TN14.

+ Nghiệp vụ máy tàu và tiếng Anh chuyên ngành theo chương trình đào tạo của chủ tàu.  

3. Tháng 7/2019: bố trí xuống tàu thực tập, làm việc có lương chính thức

 

D. Chế độ lương và thời gian đi biển

1. Sinh viên khóa 2016:

+ Thực tập 3 tháng trên tàu có hỗ trợ tiền ăn và sinh hoạt phí 100 USD/1 tháng, sau đó về tiếp tục học chương trình năm cuối.

+ Cuối năm 4, tiếp tục được bố trí đi tàu chính thức 10 tháng [dự trù +2 tháng], chức danh OS oiler với mức lương 300 - 400 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu), sau đó về thi tốt nghiệp và đổi bằng từ OS oiler sang AB oiler.

+ Tốt nghiệp ra trường, năm đầu tiên tiếp tục được bố trí đi tàu chính thức 10 tháng [dự trù +2 tháng], chức danh AB oiler với mức lương 700 - 800 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu) và thực tập sỹ quan máy 4. Kết thúc về bờ, học thi nâng hạng sỹ quan vận hành (đi chức danh máy 4 và máy 3).

+ Năm thứ 2 sau khi ra trường, tiếp tục được bố trí đi tàu chức danh máy 4 chính thức, thời gian 10 tháng [dự trù +2 tháng], với mức lương 1.000 - 1.400 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu). 

+ Năm thứ 3 sau khi ra trường, tiếp tục được bố trí đi tàu chức danh máy 4 chính thức, thời gian 10 tháng [dự trù +2 tháng], với mức lương 1.000 - 1.400 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu) và thực tập máy 3. 

+ Năm thứ 4 sau khi ra trường, tiếp tục được bố trí đi tàu chức danh máy 3 chính thức, thời gian 10 tháng [dự trù +2 tháng], với mức lương 1.500 - 2.000 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu) và thực tập máy 2. Kết thúc về bờ, học thi nâng hạng sỹ quan quản lý (đi chức danh máy 2 hoặc máy trưởng).

 
2. Sinh viên khóa 2015: 

+ Thực tập tốt nghiệp trên tàu, đi chính thức 10 tháng [dự trù +2 tháng], chức danh OS oiler với mức lương 300 - 400 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu), sau đó về thi tốt nghiệp và đổi bằng từ OS oiler sang AB oiler.

+ Tốt nghiệp ra trường, năm đầu tiên tiếp tục được bố trí đi tàu chính thức 10 tháng [dự trù +2 tháng], chức danh AB oiler với mức lương 700 - 800 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu) và thực tập sỹ quan máy 4. Kết thúc về bờ, học thi nâng hạng sỹ quan vận hành (đi chức danh máy 4 và máy 3).

+ Năm thứ 2 sau khi ra trường, tiếp tục được bố trí đi tàu chức danh máy 4 chính thức, thời gian 10 tháng [dự trù +2 tháng], với mức lương 1.000 - 1.400 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu). 

+ Năm thứ 3 sau khi ra trường, tiếp tục được bố trí đi tàu chức danh máy 4 chính thức, thời gian 10 tháng [dự trù +2 tháng], với mức lương 1.000 - 1.400 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu) và thực tập máy 3. 

+ Năm thứ 4 sau khi ra trường, tiếp tục được bố trí đi tàu chức danh máy 3 chính thức, thời gian 10 tháng [dự trù +2 tháng], với mức lương 1.500 - 2.000 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu) và thực tập máy 2. Kết thúc về bờ, học thi nâng hạng sỹ quan quản lý (đi chức danh máy 2 hoặc máy trưởng).

3. Sinh viên khóa 2014: 

+ Tốt nghiệp ra trường, năm đầu tiên được bố trí đi tàu chính thức 10 tháng [dự trù +2 tháng], chức danh OS oiler với mức lương 300 - 400 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu), sau đó về bờ đổi bằng từ OS oiler sang AB oiler

+ Năm thứ 2 sau khi ra trường, tiếp tục được bố trí đi tàu chức danh AB oiler, thời gian 10 tháng [dự trù +2 tháng], với mức lương 700 - 800 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu) và thực tập sỹ quan máy 4. Kết thúc về bờ, học thi nâng hạng sỹ quan vận hành (đi chức danh máy 4 và máy 3).

+ Năm thứ 3 sau khi ra trường, tiếp tục được bố trí đi tàu chức danh máy 4 chính thức, thời gian 10 tháng [dự trù +2 tháng], với mức lương 1.000 - 1.400 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu). 

+ Năm thứ 4 sau khi ra trường, tiếp tục được bố trí đi tàu chức danh máy 4 chính thức, thời gian 10 tháng [dự trù +2 tháng], với mức lương 1.000 - 1.400 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu) và thực tập máy 3. 

+ Năm thứ 5 sau khi ra trường, tiếp tục được bố trí đi tàu chức danh máy 3 chính thức, thời gian 10 tháng [dự trù +2 tháng], với mức lương 1.500 - 2.000 USD/1 tháng (tùy tuyến hành trình của tàu) và thực tập máy 2. Kết thúc về bờ, học thi nâng hạng sỹ quan quản lý (đi chức danh máy 2 hoặc máy trưởng).
 
E. Đội tàu và tuyến hành hải
 
+ Đội tàu của các chủ tàu Trung Quốc.
+ Thuyền viên mix: Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Thái Lan, Indonesia, Myanmar...
+ Loại tàu: tàu hàng khô, tàu hàng rời, tàu container, tàu chở gỗ lóng, tàu chở hỗn hợp...
+ Tải trọng tàu: từ 7.000 DWT đến 8 vạn.
+ Tuyến khai thác: Đông Nam Á, Trung Quốc, quần đảo Solomon, Papua New Guinea, tuyến Châu Âu, Mỹ và Canada.
 
F. Hỗ trợ và cam kết
 
+ Doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo sơ cấp, trái ngành, đào tạo nghiệp vụ, làm sổ thuyền viên, chứng chỉ chuyên môn, chuyển đổi bằng cấp OS oiler sang AB oiler, chi phí thi sỹ quan vận hành.
+ Ký kết hợp đồng lao động, bảo hiểm y tế khi làm việc trên tàu.
+ Sinh viên cam kết đi biển 5 năm cho Doanh nghiệp tuyển dụng (tính cả thời gian đi biển khi chưa tốt nghiệp ra trường).
 
Vậy, các em sinh viên khóa 2014, 2015 và 2016 có quan tâm, vui lòng đăng ký sớm để chốt danh sách gửi Doanh nghiệp tuyển dụng.
 
Nội dung chi tiết kế hoạch gặp mặt ngày chủ nhật 13/1/2019 sẽ thông báo trên website.
 
Các em sinh viên khóa 2017, 2018 và các em sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cần đi làm thêm để trang trải học phí hoặc phụ giúp gia đình có thể đăng ký tham dự và được cân nhắc tuyển chọn tham gia chương trình ngay từ đầu hoặc dự bị cho năm sau.
 
Trân trọng thông báo.
Khoa máy tàu thủy!
 
 
 
 
 
Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: