5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Thông báo

Danh sách sinh viên dự thi tốt nghiệp ngày 25/3/2019

(Cập nhật ngày:03/04/2019)

Khoa máy tàu thủy trân trọng thông báo danh sách các em sinh viên được xét dự thi tốt nghiệp ngày 25/03/2019 như sau:

1. Danh sách sinh viên các lớp MT hệ chính quy:

     Danh sach.MT.chinh quy.jpg

2. Danh sách sinh viên các lớp MT hệ cao đẳng:

     Danh sach.MT.cao dang.jpg

3. Danh sách sinh viên các lớp TN:

     Danh sach.TN.jpg

 

Trân trọng!

Khoa máy tàu thủy.

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: