5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Thông báo

LỊCH BẢO VỆ BÁO CÁO THỰC TẬP LỚP MT15 A & B

(Cập nhật ngày:09/10/2019)

Các em sinh viên lớp MT15A và MT15B đã đăng ký đi thực tập tốt nghiệp trong kỳ hè 2019, nhanh chóng hoàn tất báo cáo thực tập để nộp chấm điểm và bảo vệ báo cáo thực tập theo lịch ĐỢT 1 như sau:

1. Thời gian nộp báo cáo thực tập tốt nghiệp: từ ngày ra thông báo đến hết thứ 6, ngày 25/10/2019.

2. Nơi nhận báo cáo thực tập: liên hệ nộp cho giáo viên hướng dẫn thực tập theo danh sách đã được phân công.

3. Ngày bảo vệ báo cáo thực tập đợt 1: 8g sáng thứ 6 ngày 01/11/2019

Ghi chú: những em sinh viên chưa đăng ký hoặc chưa hoàn thành việc thực tập, sẽ đăng ký thực tập và bảo vệ báo cáo thực tập vào đợt 2 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Trân trọng thông báo!

Viện hàng hải.

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: