5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Thông báo

LỊCH BẢO VỆ BÁO CÁO THỰC TẬP CHÍNH THỨC LỚP MT15 A & B

(Cập nhật ngày:05/11/2019)

THÔNG BÁO ĐẾN CÁC EM SINH VIÊN LỚP MT15A VÀ MT15B, LỊCH BẢO VỆ BÁO CÁO THỰC TẬP CHÍNH THỨC CỦA ĐỢT 1 NHƯ SAU:

1. Ngày bảo vệ báo cáo thực tập đợt 1: 8g sáng thứ 6 ngày 08/11/2019.

2. Phòng bảo vệ: F401 và F402

Ghi chú: Sinh viên đã đăng ký học phần báo cáo thực tập phải hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí trước ngày 5/11/2019. Quá thời gian trên, sinh viên sẽ không có tên trong danh sách được bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp và nhận điểm F cho học phần này.

Trân trọng thông báo!

Viện hàng hải.

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: