5. Sách chuyên ngành 9. Thực tập và tốt nghiệp 10. Định hướng nghề nghiệp 11. Doanh nghiệp tuyển dụng 12. Văn bản biểu mẫu 13. Đoàn thanh niên

Thông báo

LỊCH BẢO VỆ LẠI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP LỚP MT15A & MT15B

(Cập nhật ngày:09/12/2019)

Các em sinh viên lớp MT15A và MT15B bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp ngày 8/11/2019 vừa qua chưa đạt, phải chỉnh sửa lại bài báo cáo, vui lòng thực hiện:

1. Nộp lại báo cáo thực tập tốt nghiệp đã chỉnh sửa lại nội dung theo yêu cầu trước thứ 6 ngày 15/11/2019.

2. Lịch bảo vệ lại báo cáo thực tập: thứ 6, ngày 22/11/2019.

 

Trân trọng thông báo.

Viện hàng hải

 

Các tin đã đưa
TÌM KIẾM
CÁC WEBSITE KHÁC
THỐNG KÊ
Số lượt truy cập:


Số người online: